วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

การคัดค้านของอะลีต่อการตัดสินใจ...ของบรรดาสาวก จบ.                                                     


"ถ้าท่านเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน จะพบว่าผู้คนก็เป็นเหมือนกับที่พวกเขาเป็นในขณะนี้ ซึ่งเงื่อนไขก็ยังเหมือนกันอยู่ ยิ่งกว่านั้น ถ้าท่านอะลียกข้ออ้างขึ้นมาในเวลาดังกล่าว ผลลัพธ์ประการเดียวก็คือเกิดความขัดแย้งและความวุ่นวาย และท่านก็จะยังคงไม่สามารถยืนยันสิทธึ๋ของท่านได้สำหรับท่านแล้ว การธำรงรักษารากฐานของอิสลามและคำสอนแห่งเอกภาพของพระเจ้าคือเป้าหมายที่เทิดไว้ประสบการณ์อันแสนสาหัสที่ท่านอะลืประสพ ณ เวลาดังกล่าวทดสอบท่านอย่างเจ็บปวด เรื่องสำคัญ 2 เรื่องที่ถ่วงลงมาบนตัวท่าน ด้านหนึ่งคือการแต่งตั้งที่ชัดเจนในตำแหน่งคอลีฟะฮ์(กาหลิบ)และทายาท เครื่องดักฟังราคา (วะซี) ของท่านศาสดา ยังคงตังกังวานอยู่ในหูและปังคับให้ท่านดำเนินการ ในอีกด้านหนึ่ง การรบกวนและการก่อความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรอบด้าน เป็นสิ่งเตือนท่านว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดจะต้องพังทลายลงมา ประชาชนอาจจะเปลี่ยนท่าทีไปอย่างสิ้นเชิง น่าไปสู่การสูญสิ้นอิสลาม นอกจากนี้ท่านยังถูกคุกคามด้วยพวกสับปลับที่ยังคงมีอยู่ในเมืองมะคืนะฮ์ ซึ่งพวกนี้กล้าแข็งขึ้นหลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสดา มุสลิมในขณะนั้นเปรียบเสมือนฝูงแกะที่ยืนอยู่ริมสายนั้าที่เจิ่งนองในความมืดมีดของคํ่าคืนฤดูหนาวอันมืดมิด รายล้อมไปด้วยฝูงหมาปาและนักล่าเนื้อที่กระหายเลือด"มุ'ชัยละมะฮ์ อัลกัซซาบ ฏอลฮะฮ์บุตรคุวัยลิด และ'ชิญะฮ์บุตรีของอัลฮาริษ รวมทั้งฝูงชนที,อยู่รายรอบพวกเขา ต่างพยายามทุ่มเทตัวเองอย่างที่สุดที่จะทำลายอิสลามและกำจัดมุสลิมออกไปเสีย

''ราวกับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เพียงพอ จักรพรรดิเปอร์เซียและไบแซนไทน์ รวมทั้งผู้ปกครองที่ทรงอำนาจแห่งยุคสมัย ต่างรอคอยโอกาสเหมาะที่จะเข้าโจมตีอิสลาม ดักฟังเสียง ทั้งยังมีคนอื่นๆ อีกมากมายที่เกลียดชังท่านศาสดา

(ขอความสันติพึงมีแด'ท่านและวงศัวาน) และสาวกของท่าน ที่'พร้อม1จะ'ใช้วิธีการใดๆ ก็แล้วแต่แก้แค้นอิสลามให้กับตนเอง และคนเหล่านี้มองเห็นโอกาสเหมาะสมที่จะก่อวินาศกรรมและการทำลายล้างในความตายของผู้น่าอิสลาม"ตังนั้นท่านอะลีจึงพบตัวเองอยู่บนทางแพร่ง และเป็นธรรมดาอยู่เองที่สติปัญญาด้านหนึ่งของท่านจะต้องสละสิทธิในตำแหน่งคอลีฟะฮ์ให้กับหนทางอิสลามและมุสลิม อย่างไรก็ตาม แม้เมื่อขณะที่ยอมสละสิทธิของท่านท่านก็ต้องการที่จะนำเอาทัศนะคติที่เหมาะสมมา,ใช้กับบรรดาผู้ที่ช่'วง1ชิงตำแหน่งคอลีฟะฮํไป ซึ่งจะไม่น่าไปสู่ความลับสนวุ่นวายและความแตกแยกมาสู่มุสลิมหรือสร้าง เครื่องติดตามราคาถูก โอกาสให้ศัตรูของอิสลาม เพราะฉะนั้นท่านจึงยังคงอยู่  ที่บ้านและไม,ให้สัตยาบันต่ออบูบักรจนกระทั่งท่านถูกบังคับให้ออกจากบ้านและนำตัวมายังมัสยิด ถ้าท่านไปให้สัตยาบันด้วยความเห็นพ้องของตัวเองเท่ากับท่านสละข้ออ้างในตำแหน่งคอลีฟะฮ์อย่างเป็นรูปธรรม

และผู้สนับสนุนท่านก็จะไม่สามารถเรียกร้องสิ่งใดในนามของท่านได้ จากการเลือกแนวทางที่ท่านกระทโทรคมนาคมท่านสามารถบรรลุผลสำเร็จใน 2 ประการคือ ธำรงรักษาอิสลามไว้และป้องกันรูปแบบตามนิติธรรมของตำแหน่งคอลีฟะฮ์เอาไว้ท่านกระทำเช่นนั้นเพราะท่านตระหนักว่า ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จะธำรงรักษาอิสลามไว้นั้น ขึ้นอยู่กับการสร้างสันติภาพของท่านกับบรรดาคอลีฟะฮ์ท่านถูกกระตุ้นโดยความต้องการที่จะรักษาคาสนบัญญ้ติและศาสนาไว้อย่างเดียวเท่านั้น ในความเป็นจริงการสละตำแหน่งซึ่งเป็นสิทธิของท่าน เพื่อเห็นแก่พระเจ้านั้น เครื่องดักฟังในรถยนต์ ท่านกระทำไปตามความสอดคล้องกับหน้าที่ที่ชี้แนะโดยทั่งเหตุผลและศาสนา ซึ่งให้เลือกสิ่งที่สำคัญมากกว่าจากสองสิ่งที่ขัดแย้งกัน"กล่าวอย่างสันๆ ก็คือ สถานการณ์ที่เป็นจริงในขณะนั้น ทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านทั่งการจับดาบขึ้นก่อการปฏิวัติหรือโต้แย้งเพื่อสิทธิของท่านหรือวิพากยํวิจารณ์กิจการของรัฐในสังคมมุสลิมที่ยังคงเยาว์วัยอยู่ถึงกระนั้นท่านอะลีและลูกหลานของท่าน รวมทั่งนักวิชาการที่มอบหมายให้กับแนวทางของท่าน ได้พบหนทางที่ชาญฉลาดและเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยํ้าเตือนประชาคมมุสลิมเกี่ยวกับคำแนะน่าที่ท่านศาสดา (ขอความสันติพึงมีแด่ท่านและวงคัวาน)ทิ้งไว้ ณ ฆอดีรคุม ตามที่นักวิชาการทั่งมวลมีความตระหนัก พวกเขาได้ปาวประกาศวจนะที่สำคัญของท่านศาสดา (ขอความสันติพึงมีแด่ท่านและวงคัวาน) เหล่านี้ อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย"เครื่องดักฟัง