วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เครื่องจับกิ๊ก เครื่องดักฟังเสียงราคาถูก ได้ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
จำเอาไว้ คุณจะไม่ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถที่จะทำในสิ่งที่อยาก เครื่องดักฟังโทรศัพท์ ทำตามวิธีที่บอก แล้วคุณจะพัฒนาความสามารถที่จำเป็นในการทำงานขึ้นมาได้อย่าลังเลหรือกลัวว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณจะล้มเหลวเพราะไม่มีความสามารถพอ เดินหน้าต่อไป เมื่อคุณไปถึงจุดนั้น ความสามารถก็จะมีพร้อมสำหรับคุณ เพื่อรองรับความรับผิดชอบที่คุณต้องเจอ จงเดินหน้าต่อไปด้วยศรัทธาศึกษาหนังสือเล่มนี้ เก็บมันไว้ข้างตัวคุณจนกว่าคุณจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งขณะที่คุณกำลังสร้างศรัทธา อยู่ให้ห่างไกลจากแนวคิดที่แตกต่างออกไป ใช้เวลาว่างเท่าที่มีวาดภาพในใจหมั่นกตัญณู และอ่านหนังสือเล่มนี้ มันมีสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อที่จะรวยอย่างครบครัน และคุณจะพบข้อสรุปที่สำคัญทั้งหมดได้ในบทถัดไปสรุปศาสตร์แห่อความรารวย(M สสารที่คิดเองได้ ซึ่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา และสสารนี้แทรกซึมอยู่ข้างใน ตลอด และระหว่างจักรวาลความคิดของสสารนี้สร้างสิ่งที่มันคิดขึ้นมาเราสามารถจะคิดอะไรๆ ขึ้นมาและปลูกฝังมันลงไปในสสารต้นแบบ ทำให้สิ่งที่คิดไว้เป็นจริงได้เพื่อที่จะทำเซ่นนี้ เราต้องก้าวผ่านความคิดที่จะแข่งขันไปที่การสร้างสรรค์

ไม่เซ่นนั้นก็จะไมสามารถเป็น  อันหนึ่งอันเดียวกับสสารต้นแบบได้เราจะเป็นอันหนึงอันเดียวกับสสารต้นแบบไต้ด้วยการรู้คุณทีมันนำความ ก้าวหน้ามาให้ ความกตัญฌูจะรวมใจของเราเข้า กับความ คิดของ สสาร เพื่อให้มันรับ เครื่องดักฟังจิ๋ว รู้ความคิดของเรา เราจะสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาไต้ก็ต่อเมื่อเรามีความกตัญญูที่ต่อเนื่องและลึกซึ้งพอเราต้องมีภาพของสิ่งที่เราต้องการจะได้ จะทำ และจะเป็นอย่างชัดเจนในใจ และต้องยึดมั่นกับภาพนั้นในขณะที่กตัญญูต่อพลังอันยิงใหญ่ว่าทุกอย่างที่ต้องการได้ถูกนำมาให้แล้ว คนที่อยากจะรวยต้องใช้เวลาว่างวาดภาพในใจขึ้นมา และขอบคุณที่ได้รับมัน ขอเน้นว่าภาพในใจนี้สำคัญมาก รวมถึงการมีศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนและการกตัญญูอย่างแรงกล้า นั่นคือวิธีที่จะปลูกฝังความคิดให้กับสสาร และทำให้พลังสร้างสรรค์เริ่มทำงานพลังงานสร้างสรรค์ทำงานผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและสังคม ภาพที่คิดไว้ในใจจะมาถึงคนที่มีศรัทธามั่นคงและทำตามที่บอกทาง ด้านบนเราต้องมีภาพฃองสิงที่เราต้องการจะใต้ จะทำและจะเป็นชัดเจนในใจ เครื่องดักฟังเสียง และต้องยึดมั่นกับภาพนั้นในฃณะที่กต้ญญต่อพลังอันยิ่งใหญ่จ่าทุกอย่างที่ต้องการไต้ถูกนำมาใหแลัวเพื่อที่จะเตรยมตัวรับสิ่งที่ขอเอาไว้นั้นเราต้องลงมือทำและต้องทำให้มากกว่าการทำดีกว่าหน้าที่ของตัวเองเราต้องคิดถึงเป้าหมายที่จะรวยผ่านการรับรู้ภาพในใจเสมอๆ และต้องทำสิ่งที่เราทำไต้ในทุกๆ วันและดูแลให้มันสำเร็จต้องให้ประโยชน์กับทุกคนมากกว่าเงินที่ไต้รับมาเพื่อช่วยให้ทุกชีวิตดีขึ้นและหมั่นคิดถึงความก้าวหน้าจนมันลื่อไปยังผู้คนที่อยู่รอบๆ ไต้  เราต้องคิดถึงLชาหมายที่จะรวยผ่านการรับรู้ภาพในใจเสมอๆ และต้องทำสิงที่เราทำใต้ในทุกๆวันและดูแลให้มันสำเร็จคนที่ทำตามที่ว่านี้ย่อมรวยได้อย่างแน่นอน ความรวยของเขาจะเป็นสัดส่วนกับความชัดเจนของภาพในใจความมุ่งมั่นในเป้าหมาย ความมั่นคงของศรัทธา และความลึกซึ้งของความกตัญญทุกๆ คนมีชีวิตอยู่เพื่อความก้าวหน้า และทุกคนมีสิทธิพัฒนาตัวเองด้วยกันทั้งนั้น


เครื่องดักฟัง