วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เครื่องบันทึกเสียง หรือ เครื่ีองอัดเสียง อุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงการสนทนา และ บันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ตอนที่ 2

กรณีนี้ คุณสมทรงควรคุยกับผู้จัดการสาขาของ ธนาคารเพื่อขอคำอธิบายและขอทราบกำหนดวันที่แน่นอนว่าบัตรเอทีเอ็มจะมาถึงเมื่อไร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกไปทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมได้ ทางธนาคารไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการกระทำที่เหมือนบังคับให้ผู้บริโภคต้องทำบัตรเดบิตแทนการทำบัตรเอทีเอ็มแบบเดิมเซ่นนี้ และหากยังไม่ได้รับความสะดวก ก็ให้ร้องเรียนไปทางสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ดังกล่าวเสียเลย    คุณแก่นจันทร์ร้องรำพันความทุกข์ของเธอให้ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคฟังอย่างน่าเห็นใจเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่ง คุณแก่นจันทร์นำเงินจำนวน 15,100 บาท ไปฝากเช้าบัญชี โดยใช้ดู้รับฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์เจ้าหนึ่ง สาขาแยกวังหินจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเงินที่ฝากในดู้ประกอบไปด้วยธนบัตรใบละ 1,000  เครื่องบันทึกเสียงราคา บาทจำนวน 10 ใบ ใบละ 500 บาท จำนวน 5 ใบ และใบละ 100 บาท จำนวน 26 ใบคุณแก่นจันทร์ทำรายการขั้นตอนตามที่ดู้อัตโนมัติระบุทุกอย่าง แต่กลับปรากฏตัวหนังสือขึ้นหน้าจอว่า ‘'ธนบัตรไม่ผ่านการตรวจนับ,, แล้วช่องรับเงินฝากก็เปิดออกพร้อมกับธนบัตรใบละ 100 บาทเพียง

1 ใบที่คืนมา คุณแก่นจันทร์ตกใจที่เงินหายไป 15,000 บาท ได้แต่กระพริบตาสองที แล้วหยิบเงิน 100 บาทออกมาจากตู้แบบงงๆ โดยไม่มีทั้งใบสลิปหรือใบอะไรออกมาเลยว่าได้มีการทำรายการรับฝากเงินไปแล้วflคุณแก่นจันทร์พยายามมองหาเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มาทำงานอาจเพราะเช้าเกินไป จึงทำรายการฝากเงินอีกครั้งเพราะยังเหลือเงินที่เตรียมมาอีก3,600 บาท ปรากฏว่าครั้งนี้เหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี และมีสลิปออกมายืนยันแ-แฑ่าฑใ1กา1ดาน'ปกติ คืฉ 3,600 นาท แต่การทำรายการครั้งแรกไม่ปีปรากพไคด้วยความกังวล คุณแก่นจันทร์จึงนำสมุดคู่ฝากไปทำการปรับรายการปรากฏว่าเงินที่ฝากในตอนแรกจำนวน 15,000 บาท  เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ไม่เข้าบัญชีแต่อย่างใดมีเพียงเงิน 3600 บาทเท่านั้นที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ รอจนสายคุณแก่นจันทร์จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวังหิน เจ้าหน้าที่รับเรื่องและขอถ่ายเอกสารใบสลิปไว้หลังจากนั้นบอกให้กลับบ้านได้ คุณแก่นจันทร์ต้องการไปแจ้งความ แต่เจ้าหน้าที่กลับบอกไม่ต้อง จะดำเนินการให้ และปลอบว่าไม่ต้องห่วง “ยังไงได้รับเงินคืนแน่นอน’’เธอพยายามติดต่อหลายครั้งแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ สุดท้ายจึงตัดสินใจแจ้งความที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐานในอีกหนึ่งเดือนกัดมา พร้อมกับนำสำเนาไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร แต่ทางธนาคารกลับยืนยันว่า “ไม่มีเงินเกินในกล่องรับฝากเงิน ไม่มีการทำรายการฝากใดๆ ดังนั้นจึงไม่มีเงินคืนให้” แถมยํ้าอีกว่าตู้รับฝากเงินอัตโนมัติมีความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพราะเจ้าหน้าที่ท่านนี้ยืนยันว่าเธอสัมผัสกับเครื่องนี้มากว่า 10 ปี รวมทั้งเธอกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตู้ได้ตรวจสอบร่วมกันแล้วพบว่าเครื่องปกติทุกอย่าง ส่วนตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว หากต้องการทราบรายละเอียดใดๆ ให้ติดต่อกับสำนักงานใหญ่โดยตรงเมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียน จึงติดต่อสอบถามไปที่คอลล์เซ็นเตอร์ฃองธนาคาร ได้คำตอบว่า

1,    หากลูกค้าทำรายการฝากเงินไม่สำเร็จเครื่องจะเก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้ที่กล่อง (เป็นเงินเกิน) เพื่อทำเรื่องคืนเงินให้ โดยจะรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีก็ได้2,    ตู้ฝากเงินอัตโนมัติมีโอกาสผิดพลาดได้ ที่ว่าชัวร์ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มนั้นฃี้จุ๊ทั้งเพ  3.    หากมีปัญหาเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบจะเป็นพนักงานของธนาคารเท่านั้น เครื่องบันทึกเสียงยี่ห้อไหนดี  คนอื่นไม่สามารถตรวจสอบได้ และต้นเรื่อง (สาขาที่ทำการฝากถอน)จะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนครันคุณแก่นจันทร์ได้ติดต่อไปสำนักงานใหญ่ ก็ได้รับคำตคบว่า ธนาคารจะ\ม่คืนเงิน'Vห้ เพราะตรวจลอบแล้วไม่มีการทำรายการฝากเงินน,ต่ดูปๆงได ทางปีนย์จึงแนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่โรงทัทรีกค^ เฬอเพิมเติมข้อนูลทีน-จ้งคว'เมในครั้งแรก ส่วนทางศูนย์จะทำหนังสือเพื่อสอบถามข้อมูลจากธนาคาร ให้อีกทางหนึ่งสำหรับข้อแนะนำในกรณีผู้บริโภคประสบปัญหาเซ่นนี้ คือ1.  อัดเสียง  การทำรายการบัญชีฝาก-ถอนผ่านตู้อ้'ต'โนม้ติ ต้องเก็บใบสลิปหรือใบบันทึกรายการที่ออกมาจากตู้ไว้เป็นหลักฐานยืนยันหากมีปัญหาเกิดขึ้น2.    หากพบว่าการทำรายการไม่สมบูรณ์ เซ่นไม่มียอดเงินปรากฏหลังทำรายการ เงินไม่เข้าบัญชี ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขทันที3.     ต้องดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจทันทีเซ่นกัน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการใดๆ ในการรับเงินคืน นอกจากนี้แล้วบันทึกประจำวันยังสามารถใช้ประโยชน์ในการยืนยันความบริสุทธี้ทางเจตนาของผู้แจ้งด้วยว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นจริง

เครื่องอัดเสียง

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีสแกนโลหะตามพื้นดินด้วยเครื่องตรวจทอง ตอนที่ 2
ดีนัก ทำให้ไม่สามารถทนต่อการแข่งขันด้านราคาในระยะยาวได้ ในระยะยาว คู่แข่งใหม่ที่ได้เปรียบเรื่องต้นทุน 50 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอน อเมริกันแอร์ไลน์และยูไนเต็ดแอร์ไลน์รู้เรื่องนี้ดี แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เซาธ์เวลต์เปลี่ยนกฎการเล่นเกมใหม่ และสายการบินใหญ่ๆ ไม่มีแม้กระทั่งลูกเต๋าสักคู่IKEA ทำแบบนี้ในวงการเฟอร์นิเจอร์ พวกเขาครอบครองส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขาด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาถูก (แต่ไม่กระจอก)เพราะพวกเขาสามารถทำให้ด้นทุนของพวกเขาตาลงและตํ่าลงได้ ข้อได้เปรียบของพวกเขาทำให้เกมการแข่งขันเปลี่ยนไป และรับประกันความเปีนผู้,น่าของ IKEA ในอุตสาหกรรมนี้ (จนกว่าคู่แข่งบางคนจะคิดหาวิธีที่โดดเด่นในการเปลี่ยนเกมได้อีกครั้ง)คุณสามารถสร้างคู่แข่งที่มีต้นทุนตํ่ากว่าคุณ 30 เปอร์-เซ็นต์'ได้มั้ย  เครื่องตรวจโลหะมือสอง ถ้าทำได้ ทำไมไม่ทำล่ะครับ 

กรณีศีทนา ะ ฮอaaบารท.คอบ (HALLMARK.COM) ควรทายัง[งฮอลล้มาร์คเป็นหนึ่งในสามกิจการที่ให้บริการบัตรอวยพรทางออนไลนที่ใหญ่ที่สุด เว็บไซต์ของฮอลล้มาร์คเติบโตเมื่อไอเดียไวรัสเริ่มต้นขึ้น...ผู้คนส่งอีการ์ดไปถึงเพื่อน ผู้ซึ่งจะรู้เรื่องบริการนี้จากการอ่านการ์ดที่ไต้รับและจะตอบสนองด้วยการส่งการ์ดอีกลองสามใบ ภาย'ในปีเติยว การ์ดนับพันล้านใบก็บินว่อนผ่านทางออนไลนัความท้าทายก็คือ การเปลี่ยนบริการฟรีนี้'ให้เป็นธุรกิจที่ลามารถทำเงินได้จริงๆ สิ่งหนึ่งที่'ไต้ผลสำหรับฮอลล์มาร์คก็คือ การขายบัตรกำนัล ฮอลล์มาร์คเป็นเจ้าของบริษัทบัตรกำนัล เครื่องหาทองราคา และพวกเขาทำกำไรทุกครั้งที่คุณใช้เงินยี่สิบดอลลาร์ซื้อบัตรกำนัลมูลค่ายี่สิบดอลลาร์(ซับซ้อนแต่จริง)ฮอลล้มาร์คยืนอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อของพลังที่มีอำนาจสามอย่างซึ่งใช้ได้ผลในหนังสือเล่มนี้ (การขออนุญาต กลุ่มคนจาม และวัวสิม่วง)ดังนั้นผมจึงยินดีที่จะช่วยเพื่อนของผม (ซึ่งทำงานอยู่ที่ฮอลล้มาร์ค)ระดมความคิดเพื่อหาวิธืที่จะนำมาใช้ให้ได้ผลเริ่มต้นจากการที่ฮอลล้มาร์คได้รับอนุญาตให้คุยกับผู้ชม คนเหล่านี้คือผู้บริโภคที่เต็มใจเช้าไปในเว็บไซต์เพื่อส่งการ์ด โดย'ไม่มีสื่ออื่นเข้ามาขัดจังหวะ น่าเสียดายที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเช้ามาในเว็บไซต์ด้วยตัวเอง แต่หลายคนไม่ไต้อยากเช้ามาพูดคุยกับฮอลล้มาร์ค ดังนั้นพวกเขาจึงไม่พังข่าวลารใด ๆ ที่ฮอลล้มาร์คอาจจะอยากบอก เดฃะบุญที่คนที่เฃ้าไปเยือนเว็บไซต์หลายคนเปีนสมาชิกโกลด์คราวน คลับของฮอลล์มาร์ค  เครื่องวตรีวจจับโลหะในอาหาร ผู้บริโภคเหล่านี้วุ่นวายกับการสะสมแต้มเพื่อเอาไว้แลกรางวัล พวกเขามีปัญหา  เครื่องตรวจโลหะในน้ำ (ฉันจะได้แต้มมากขึ้นได้ยังไง)พวกเขาจึงเต็มใจที่จะเข้าไปในตลาดเพื่อแก้ปัญหาและเหนือสิ่งอื่นใด สมาชิกโกลต์

คราวนื คลับเป็นกลุ่มคนจามที่มานะบากบั่นมาก พวกเขาล่งการ์ดเป็นตัน (อืการ์ดและการ์ดกระ-ดาษ) ทุกปี และคนที่พวกเขาล่งการ์ดไปให้ก็ดีใจที่ได้รับ...ผู้รับรู้ว่าผู้ส่งไม่ได้อะไรจากการส่ง พวกเขาเพียงห่วงใยพอที่จะล่งความปรารถนาดีมาให้ในความเห็นของผม ชัยชนะของฮอลล์มาร์คอยู่ที่ว่า คนที่ได้รับบัตรกำนัลมีแนวโน้มว่าจะล่งบัตรกำนัลต่อไปให้ผู้อื่นหรือเปล่า ถ้าแนวความคิดเรื่องบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์โดดเด่นพอที่จะแพร่กระจายออกไปแล้วละก็ สิ่งที่ท้าทายพวกเขาก็คือ ทำให้แกนนำของกลุ่มคนจามกระจายคำพูดออกไปและนี่คิอแนวความคิดของผมสำหรับเพื่อนของผมที่ฮอลส์มาร์คเวลาที่สมาชิกคนหนึ่งของโกลต์ เครื่องสแกนโลหะ   คราวนั คลับจะล่งอีการ์ด ให้ถามเขาว่า เขาอยากรู้มั้ยว่าเขาจะได้คะแนนกี่แต้มถ้าเขาล่งบัตรกำนัลด้วย มันจะเป็นตัวเลขที่ลุ่มเอาระหว่างหนึ่งร้อยแต้ม (นิดเดียว) กับหนึ่งล้านแต้ม (เป็นตัน!) เห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่จะได้แต้มน้อย แต่นานๆครั้งก็จะมีบางคนที่สมควรได้รับแต้มมากสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มที่ตั้งใจฟังนี้จะยินดีเสี่ยงคลิกไปหน้า  ถัดไป เพยงเพื่อดูว่าพวกเขาจะได้เท่าไหร่ เมื่อฮอลล์มาร์คเปลี่ยนการลนทนาจาก 'ส่งอีการัด' มาเป็น 'คุยถับฮอลส์มารคเรื่องบัตรกำนัล'ฮอลล์มาร์คก็จะมีโอกาสขายความคิดให้ผู้บริโภคเหล่านี้รู้ว่า ทำไมบัตรกำนัลจึงอาจเป็นของขวัญที่โดดเด่นได้ และหลายคนในกลุ่มคนจามเหล่านี้...ที่ได้รับแรงกระตุ้น ได้รับรางวัล และมีการศึกษา...จะเดินหน้าล่งบัตรกำนัลต่อไปให้ผู้อื่นแน่นอนว่าวิธีนี้จะไม่เข้าเป้า ถ้าผู้รับบัตรกำนัลไม่เริ่มล่งบัตรกำนัลเองด้วยหนึ่งล้านแต้มเป็นคะแนนที่เยอะมากมิใข่หริอ ใช่แน่นอน บันคิอวัวสิม่วง

เครื่องตรวจจับโลหะ