วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เครื่องบันทึกเสียง หรือ เครื่ีองอัดเสียง อุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงการสนทนา และ บันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ตอนที่ 2

กรณีนี้ คุณสมทรงควรคุยกับผู้จัดการสาขาของ ธนาคารเพื่อขอคำอธิบายและขอทราบกำหนดวันที่แน่นอนว่าบัตรเอทีเอ็มจะมาถึงเมื่อไร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกไปทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมได้ ทางธนาคารไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการกระทำที่เหมือนบังคับให้ผู้บริโภคต้องทำบัตรเดบิตแทนการทำบัตรเอทีเอ็มแบบเดิมเซ่นนี้ และหากยังไม่ได้รับความสะดวก ก็ให้ร้องเรียนไปทางสำนักงานใหญ่ของธนาคาร ดังกล่าวเสียเลย    คุณแก่นจันทร์ร้องรำพันความทุกข์ของเธอให้ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคฟังอย่างน่าเห็นใจเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่ง คุณแก่นจันทร์นำเงินจำนวน 15,100 บาท ไปฝากเช้าบัญชี โดยใช้ดู้รับฝากเงินอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์เจ้าหนึ่ง สาขาแยกวังหินจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเงินที่ฝากในดู้ประกอบไปด้วยธนบัตรใบละ 1,000  เครื่องบันทึกเสียงราคา บาทจำนวน 10 ใบ ใบละ 500 บาท จำนวน 5 ใบ และใบละ 100 บาท จำนวน 26 ใบคุณแก่นจันทร์ทำรายการขั้นตอนตามที่ดู้อัตโนมัติระบุทุกอย่าง แต่กลับปรากฏตัวหนังสือขึ้นหน้าจอว่า ‘'ธนบัตรไม่ผ่านการตรวจนับ,, แล้วช่องรับเงินฝากก็เปิดออกพร้อมกับธนบัตรใบละ 100 บาทเพียง

1 ใบที่คืนมา คุณแก่นจันทร์ตกใจที่เงินหายไป 15,000 บาท ได้แต่กระพริบตาสองที แล้วหยิบเงิน 100 บาทออกมาจากตู้แบบงงๆ โดยไม่มีทั้งใบสลิปหรือใบอะไรออกมาเลยว่าได้มีการทำรายการรับฝากเงินไปแล้วflคุณแก่นจันทร์พยายามมองหาเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มาทำงานอาจเพราะเช้าเกินไป จึงทำรายการฝากเงินอีกครั้งเพราะยังเหลือเงินที่เตรียมมาอีก3,600 บาท ปรากฏว่าครั้งนี้เหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดี และมีสลิปออกมายืนยันแ-แฑ่าฑใ1กา1ดาน'ปกติ คืฉ 3,600 นาท แต่การทำรายการครั้งแรกไม่ปีปรากพไคด้วยความกังวล คุณแก่นจันทร์จึงนำสมุดคู่ฝากไปทำการปรับรายการปรากฏว่าเงินที่ฝากในตอนแรกจำนวน 15,000 บาท  เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ไม่เข้าบัญชีแต่อย่างใดมีเพียงเงิน 3600 บาทเท่านั้นที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ รอจนสายคุณแก่นจันทร์จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวังหิน เจ้าหน้าที่รับเรื่องและขอถ่ายเอกสารใบสลิปไว้หลังจากนั้นบอกให้กลับบ้านได้ คุณแก่นจันทร์ต้องการไปแจ้งความ แต่เจ้าหน้าที่กลับบอกไม่ต้อง จะดำเนินการให้ และปลอบว่าไม่ต้องห่วง “ยังไงได้รับเงินคืนแน่นอน’’เธอพยายามติดต่อหลายครั้งแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆ สุดท้ายจึงตัดสินใจแจ้งความที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐานในอีกหนึ่งเดือนกัดมา พร้อมกับนำสำเนาไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร แต่ทางธนาคารกลับยืนยันว่า “ไม่มีเงินเกินในกล่องรับฝากเงิน ไม่มีการทำรายการฝากใดๆ ดังนั้นจึงไม่มีเงินคืนให้” แถมยํ้าอีกว่าตู้รับฝากเงินอัตโนมัติมีความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพราะเจ้าหน้าที่ท่านนี้ยืนยันว่าเธอสัมผัสกับเครื่องนี้มากว่า 10 ปี รวมทั้งเธอกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตู้ได้ตรวจสอบร่วมกันแล้วพบว่าเครื่องปกติทุกอย่าง ส่วนตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว หากต้องการทราบรายละเอียดใดๆ ให้ติดต่อกับสำนักงานใหญ่โดยตรงเมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียน จึงติดต่อสอบถามไปที่คอลล์เซ็นเตอร์ฃองธนาคาร ได้คำตอบว่า

1,    หากลูกค้าทำรายการฝากเงินไม่สำเร็จเครื่องจะเก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้ที่กล่อง (เป็นเงินเกิน) เพื่อทำเรื่องคืนเงินให้ โดยจะรับเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีก็ได้2,    ตู้ฝากเงินอัตโนมัติมีโอกาสผิดพลาดได้ ที่ว่าชัวร์ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มนั้นฃี้จุ๊ทั้งเพ  3.    หากมีปัญหาเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบจะเป็นพนักงานของธนาคารเท่านั้น เครื่องบันทึกเสียงยี่ห้อไหนดี  คนอื่นไม่สามารถตรวจสอบได้ และต้นเรื่อง (สาขาที่ทำการฝากถอน)จะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนครันคุณแก่นจันทร์ได้ติดต่อไปสำนักงานใหญ่ ก็ได้รับคำตคบว่า ธนาคารจะ\ม่คืนเงิน'Vห้ เพราะตรวจลอบแล้วไม่มีการทำรายการฝากเงินน,ต่ดูปๆงได ทางปีนย์จึงแนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่โรงทัทรีกค^ เฬอเพิมเติมข้อนูลทีน-จ้งคว'เมในครั้งแรก ส่วนทางศูนย์จะทำหนังสือเพื่อสอบถามข้อมูลจากธนาคาร ให้อีกทางหนึ่งสำหรับข้อแนะนำในกรณีผู้บริโภคประสบปัญหาเซ่นนี้ คือ1.  อัดเสียง  การทำรายการบัญชีฝาก-ถอนผ่านตู้อ้'ต'โนม้ติ ต้องเก็บใบสลิปหรือใบบันทึกรายการที่ออกมาจากตู้ไว้เป็นหลักฐานยืนยันหากมีปัญหาเกิดขึ้น2.    หากพบว่าการทำรายการไม่สมบูรณ์ เซ่นไม่มียอดเงินปรากฏหลังทำรายการ เงินไม่เข้าบัญชี ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำการแก้ไขทันที3.     ต้องดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจทันทีเซ่นกัน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการใดๆ ในการรับเงินคืน นอกจากนี้แล้วบันทึกประจำวันยังสามารถใช้ประโยชน์ในการยืนยันความบริสุทธี้ทางเจตนาของผู้แจ้งด้วยว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นจริง

เครื่องอัดเสียง